Informacja o LXXXII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2024

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s 105) odbędzie się LXXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Działoszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn a Gminą Kiełczygłów w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLII/271/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany „Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do Uchwały XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 19/1 obręb 2 Działoszyn-miasto będącej własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat
  w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 462 położonej w obrębie geodezyjnym Działoszyn- obszar wiejski.
 13. Zakończenie obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2024-04-17
Data publikacji:2024-04-17
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:224