Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o LIX Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż dniu 29 września 2022  r. (czwartek) o godz. 7:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LIX Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LIX  sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z  LVIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o świadczeniach usług medycznych i funkcjonowaniu opieki zdrowotnej NZOZ „Zdowie” s.c. w Działoszynie w roku 2021 r.
 7. Przyjęcie informacji o świadczeniach usług medycznych i funkcjonowaniu opieki zdrowotnej lekarza rodzinnego w Trębaczewie w roku 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn
  na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
  i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Działoszyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 35 i 37 położonych
  w obrębie geodezyjnym 1 Działoszyn w gminie Działoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

23 września 2022
Czytaj więcej o: Informacja o LIX Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 r.

20 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 r.

Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

9 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

9 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie

9 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 08 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

9 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 08 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

7 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 30.08.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

6 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 30.08.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 1.09.2022 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek, w tym wysokości opłat za posiłki w placówkach oświatowych. dla których organem prow. jest Miasto i Gmina Działoszyn

5 września 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 1.09.2022 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek, w tym wysokości opłat za posiłki w placówkach oświatowych. dla których organem prow. jest Miasto i Gmina Działoszyn