Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie podziału komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na stanowiska pracy

2 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie podziału komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na stanowiska pracy

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn

2 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn

Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

29 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

Uchwała Nr LVII/376/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022 rok

29 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVII/376/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022 rok

Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 26.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Miasta i Gminy Działoszyn oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

28 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 26.07.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Miasta i Gminy Działoszyn oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie podjętych na LVII sesji w dniu 20 lipca 2022 r.

28 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie podjętych na LVII sesji w dniu 20 lipca 2022 r.

Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

28 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

Uchwała Nr LVII/380/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie

25 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVII/380/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie

Uchwała Nr LVII/379/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zamiaru likiwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie

25 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVII/379/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zamiaru likiwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie

Uchwała Nr LVII/378/22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 43/1 obręb Działoszyn, w gminie Działoszynie

25 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVII/378/22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 43/1 obręb Działoszyn, w gminie Działoszynie