Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała NR LVII/377/22 Rady Miejskiej w Działoszynia z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031

25 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała NR LVII/377/22 Rady Miejskiej w Działoszynia z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031

Sprawozdzania budżetowe II kwartał 2022 r.

22 lipca 2022
Czytaj więcej o: Sprawozdzania budżetowe II kwartał 2022 r.

Informacja o LVII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2022  r. (środa) o godz. 7:10 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LVII  sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z  LVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn
  na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 43/1 obręb Działoszyn, w gminie Działoszynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
14 lipca 2022
Czytaj więcej o: Informacja o LVII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

4 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczytach

4 lipca 2022
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczytach

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczytach

4 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczytach

Uchwała Nr LVI/375/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/375/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie.

Uchwała Nr LVI/374/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedziba w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wi

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/374/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedziba w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wi

Uchwała Nr LVI/373/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/373/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

Uchwała Nr LVI/372/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działosz

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/372/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działosz