Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie podjętych na LII sesji w dniu 12 stycznia 2022 r.

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie podjętych na LII sesji w dniu 12 stycznia 2022 r.

Zarzadzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarzadzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz prewencji schorzeń cywilizacyjnych

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz prewencji schorzeń cywilizacyjnych

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ns stanowisko dyrektora SP Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ns stanowisko dyrektora SP Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie

Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. mienia komunalnego, spraw rolnych i geodezyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. mienia komunalnego, spraw rolnych i geodezyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

31 marca 2022
Czytaj więcej o: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. zamówień publicznych w Wydz. Inwestycji, Zam. Publicznych i Pozysk. Środk. Pozabudżetowych

29 marca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. zamówień publicznych w Wydz. Inwestycji, Zam. Publicznych i Pozysk. Środk. Pozabudżetowych

Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

28 marca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 26.01.2022 r. w sprawie podziału komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na stanowiska pracy

3 lutego 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 26.01.2022 r. w sprawie podziału komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn na stanowiska pracy