Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała LV/361/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym4 Działoszyn w gminie Działoszyn

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała LV/361/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym4 Działoszyn w gminie Działoszyn

Uchwała Nr LV/361/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym 4 Działoszyn w gminie Działosz

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LV/361/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym 4 Działoszyn w gminie Działosz

Uchwała LV/360/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym 4 Miast

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała LV/360/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym 4 Miast

Uchwała LV/359/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr 25 obręb Zalesiaki

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała LV/359/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr 25 obręb Zalesiaki

Uchwała LV/358/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 5495 w Trębaczewie będącej własnością Miasta i Gminy D

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała LV/358/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 5495 w Trębaczewie będącej własnością Miasta i Gminy D

Uchwała Nr LV/357/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LV/357/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych

Uchwała LV/356/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2021 z 2025 z lat 2019-2020

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała LV/356/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2018-2021 z 2025 z lat 2019-2020

Uchwała Nr LV/355/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LV/355/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031

Uchwała Nr LV/354/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LV/354/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r.w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

2 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok