Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr LVI/374/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedziba w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wi

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/374/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedziba w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wi

Uchwała Nr LVI/373/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/373/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

Uchwała Nr LVI/372/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działosz

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/372/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działosz

Uchwała Nr LVI/371/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/371/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

Uchwała Nr LVI/370/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/370/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok.

Uchwała Nr LVI/369/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w II półroczu 2022 r.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/369/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w II półroczu 2022 r.

Uchwała Nr LVI/368/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/368/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Uchwała Nr LVI/367/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 r.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/367/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 r.

Uchwała Nr LVI/366/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn wotum zaufania.

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LVI/366/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn wotum zaufania.

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie podjętych na LVI sesji w dniu 24 czerwca 2022 r.

28 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie podjętych na LVI sesji w dniu 24 czerwca 2022 r.