Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie

Rada Miejska

Informacja o LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2023-05-17

Informujemy, iż dniu 19 maja 2023 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Czytaj więcej o: Informacja o LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o LXVII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2023-04-28

Informujemy, iż  dniu  8 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXVII Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Czytaj więcej o: Informacja o LXVII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o LXVI Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2023-03-24

Informujemy, iż  dniu  31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 7:40 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXVI Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Czytaj więcej o: Informacja o LXVI Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o LXV Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2023-02-07

Informujemy, iż  dniu  23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXV Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Czytaj więcej o: Informacja o LXV Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o LXIII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2022-12-22

Informujemy, iż  dniu  28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXIII Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Czytaj więcej o: Informacja o LXIII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o LXII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2022-12-14

Informujemy, iż  dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXII Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Czytaj więcej o: Informacja o LXII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o LXI Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2022-11-14

Informujemy, iż  dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXI Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Czytaj więcej o: Informacja o LXI Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o LX Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2022-10-14

Informujemy, iż  dniu 21 październik 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LX Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przyjęcie informacji o stanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Działoszyn,
  w tym o przeprowadzonych remontach bieżących. Spotkanie z przedstawicielami zarządców dróg.

 7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za I półrocze 2022 r.

 8. Przyjęcie informacji na temat działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie za I półrocze 2022 r.

 9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście i Gminie Działoszyn w roku szkolnym 2021/2022.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Działoszyn porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi krajowej nr 42
  w miejscowości Działoszyn.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta o Gminy Działoszyn do Klastra Energii.

 18. Zapytania i wolne wnioski.

 19. Sprawy różne.

 20. Zakończenie obrad LX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Czytaj więcej o: Informacja o LX Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o LIX Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2022-09-23

Informujemy, iż dniu 29 września 2022  r. (czwartek) o godz. 7:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LIX Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LIX  sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z  LVIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o świadczeniach usług medycznych i funkcjonowaniu opieki zdrowotnej NZOZ „Zdowie” s.c. w Działoszynie w roku 2021 r.
 7. Przyjęcie informacji o świadczeniach usług medycznych i funkcjonowaniu opieki zdrowotnej lekarza rodzinnego w Trębaczewie w roku 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn
  na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
  i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Działoszyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 35 i 37 położonych
  w obrębie geodezyjnym 1 Działoszyn w gminie Działoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Czytaj więcej o: Informacja o LIX Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informacja o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

2022-08-18

Informujemy, iż dniu 24 sierpnia 2022  r. (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LVIII  sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z  LVII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn
  na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
  i Gminie Działoszyn, w roku szkolnym 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z wnioskiem o zmianę nazwy urzędowej miejscowości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 243/48, 244/3, 244/4, 243/49, 244/5 (obręb 4 Miasta Działoszyn) oraz działki nr ewid. 281 (obręb 4 Miasta Działoszyn), gmina Działoszyn.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2022-04-21
Data publikacji:2022-04-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:UMIG
Liczba odwiedzin:722