Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie

Sesja LVI 24 czerwca 2022 roku

Sesja LVI Rady Miejskiej w Działoszynie 24 czerwca 2022 r.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LVI  sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z  LV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Działoszyn za 2021 rok.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy Działoszyn za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn wotum zaufania.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn oraz zadań inwestycyjno remontowych za 2021 rok :
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
  w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 r.
 • Opinia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
  w Działoszynie dotycząca wykonania budżetu oraz zadań inwestycyjno-remontowych za 2021 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 r.
 1. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 r.
 • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie 
  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w II półroczu 2022 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta
  i Gminy Działoszyn na okres od 13 miesiąca do 24 miesiąca obowiązywania taryf.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne
  o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji w Działoszynie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedziba w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Uchwała Nr LVI/375/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie.

2022-06-29

Uchwała Nr LVI/374/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedziba w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Kraina Wi

2022-06-29

Uchwała Nr LVI/373/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie.

2022-06-29

Uchwała Nr LVI/372/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Działosz

2022-06-29

Uchwała Nr LVI/371/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

2022-06-29

Uchwała Nr LVI/370/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok.

2022-06-29

Uchwała Nr LVI/369/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w II półroczu 2022 r.

2022-06-29

Uchwała Nr LVI/368/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

2022-06-29

Uchwała Nr LVI/367/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2021 r.

2022-06-29

Uchwała Nr LVI/366/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn wotum zaufania.

2022-06-29

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG w Działoszynie
Data utworzenia:2022-06-29
Data publikacji:2022-06-29
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Owczarek
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:621