Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 735 ze zm.), zwanej dalej w skrócie K.p.a., zawiadamia
o możliwości zapoznania się, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma,
z dowodami i materiałami zgromadzonymi w postępowaniu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
Adaptacja basenu szlamu nr 2 Warty I na zbiornik popiołu wraz z układem transportu do młynowni”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Przestrzennej, Mienia komunalnego i Ochrony Środowiska
Data utworzenia:2022-08-02
Data publikacji:2022-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Graczykowski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Graczykowski
Liczba odwiedzin:657