Sesja LXVII 8 maja 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  Proponowany Porządek Obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przyjęcie sprawozdania za rok 2022 z realizacji działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021 - 2026.

 7. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz
  z potrzebami związanymi na realizację tych zadań za rok 2022.

 8. Przyjęcie informacji na temat działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie za 2022 rok.

 9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2022 rok.

 10. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.

 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II
  w Działoszynie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Działoszynie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o opłacie targowej na targowisku miejskim w Działoszynie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 2 Działoszyn - obszar wiejski.

 18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/289/21 Rady Miejskiej
  w Działoszynie z dnia 1 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miejscowości Trębaczew w gminie Działoszyn - cmentarz parafialny wraz z otoczeniem.

 19. Podjecie uchwały w sprawie: zmiany ,,Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do Uchwały XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr LIV/353/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2022 r., zmienionego Uchwałą Nr LXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r.

 20. Zapytania i wolne wnioski.

 21. Sprawy różne.

 22. Zakończenie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 Porządek Obrad po wprowadzonych zmianach:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przyjęcie sprawozdania za rok 2022 z realizacji działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021 - 2026.

 7. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz
  z potrzebami związanymi na realizację tych zadań za rok 2022.

 8. Przyjęcie informacji na temat działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie za 2022 rok.

 9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2022 rok.

 10. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.

 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II
  w Działoszynie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Działoszynie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o opłacie targowej na targowisku miejskim w Działoszynie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 2 Działoszyn - obszar wiejski.

 18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/289/21 Rady Miejskiej
  w Działoszynie z dnia 1 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miejscowości Trębaczew w gminie Działoszyn - cmentarz parafialny wraz z otoczeniem.

 19. Podjecie uchwały w sprawie: zmiany ,,Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn” stanowiącego Załącznik do Uchwały XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r., zmienionego Uchwałą Nr LIV/353/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2022 r., zmienionego Uchwałą Nr LXVI/455/2023 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2023 r.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej nr 558 położonej w obrębie 2 Działoszyn (wieś).

 21. Zapytania i wolne wnioski.

 22. Sprawy różne.

 23. Zakończenie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LXVII/466/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.

2023-05-12

Uchwała Nr LXVII/467/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

2023-05-12

Uchwała Nr LXVII/468/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Działoszynie.

2023-05-12

Uchwała Nr LXVII/469/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Działoszynie.

2023-05-12

Uchwała Nr LXVII/470/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie uchylenia uchwały o opłacie targowej na targowisku miejskim w Działoszynie.

2023-05-12

Uchwała Nr LXVII/471/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej.

2023-05-12

Uchwała Nr LXVII/472/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału.

2023-05-12

Uchwała Nr LXVII/473/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 2 Działoszyn - obszar wiejski.

2023-05-12

Uchwała Nr LXVII/474/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/289/21 Rady Miejskiejw Działoszynie z dnia 1 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla t

2023-05-12

Uchwała Nr LXVII/475/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie: zmiany ,,Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budow

2023-05-12

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-05-12
Data publikacji:2023-05-12
Osoba sporządzająca dokument:UMiG
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:683