I Sesja 6 maja 2024 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie zwołana na 6 maja 2024 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze i ślubowanie radnych Rady Miejskiej.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie.
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie;
2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ogłoszenie wyników;
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie.
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Działoszynie.
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Działoszynie;
2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ogłoszenie wyników;
5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Działoszynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Działoszynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Działoszynie.
13. Złożenie ślubowania Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.
15. Zakończenie I sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2024-05-16
Data publikacji:2024-05-16
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:259