Jesteś tutaj: Start / Rada Miejska / Skład Rady

Skład Rady

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn.zm.). 

Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od daty wyborów. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany z instrukcjami wyborców. Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.

 

Skład Rady Miejskiej - kadencja 2024 - 2029

1. Środa Kazimierz – Przewodniczący
2. Jagieło-Kępińska Anna – Wiceprzewodnicząca
3. Spałek Krzysztof – Wiceprzewodniczący
4. Drab Maksymilian - Radny
5. Cieśla Stanisław - Radny
6. Derek Jan - Radny
7. Górnik Alicja - Radna
8. Klimczak Aleksandra - Radna
9. Kotynia Tomasz - Radny
10. Lewandowski Andrzej - Radny
11. Madej Jan - Radny
12. Mordal Zygmunt - Radny
13. Sikora Krzysztof - Radny
14. Szymala Alicja - Radna
15. Wcisło Bożena - Radna

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w Działoszynie

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów:

 1. Zygmunt Mordal - Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Spałek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Stanisław Cieśla
 4. Anna Jagieło-Kępińska
 5. Kazimierz Środa
 6. Tomasz Kotynia
 7. Drab Maksymilian

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej:

 1. Anna Jagieło-Kępińska – Przewodnicząca Komisji
 2. Krzysztof Spałek - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Krzysztof Sikora
 4. Andrzej Lewandowski
 5. Alicja Górnik
 6. Aleksandra Klimczak
 7. Bożena Wcisło
 8. Alicja Szymala
 9. Jan Madej

Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska:

 1. Maksymilian Drab - Przewodniczący Komisji
 2. Alicja Szymala - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Jan Derek
 4. Stanisław Cieśla
 5. Jan Madej
 6. Bożena Wcisło
 7. Aleksandra Klimczak

Komisja Rewizyjna  

 1. Andrzej Lewandowski - Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Sikora- Z – ca Przewodniczącego
 3. Tomasz Kotynia
 4. Jan Derek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Alicja Górnik - Przewodnicząca Komisji
 2. Jan Madej – Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Zygmunt Mordal
 4. Anna Jagieło-Kępińska

Skład Rady Miejskiej w Działoszynie (2018-2023):

Kazimierz Środa - Przewodniczący Rady
Danuta Cieśla - Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Spałek - Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Cieśla - Radny
Jan Derek - Radny
Małgorzata Frańczak - Radna
Anna Jagieło - Kępińska - Radna
Tomasz Kotynia - Radny
Marek Leszczyński - Radny
Marcin Leśniak - Radny
Andrzej Lewandowski - Radny
Jan Madej - Radny
Zygmunt Mordal - Radny
Agata Pęciak - Radna
Krzysztof Sikora - Radny

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2022-04-21
Data publikacji:2022-04-21
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1305