Sesja LV z 1 czerwca 2022 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sesja LV Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LVII  sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z  LVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 43/1 obręb Działoszyn, w gminie Działoszynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Raciszynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 

Uchwała Nr LV/362/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok"

2023-02-01

Uchwała LV/365/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/176/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświat

2022-06-13

Uchwała LV/364/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn

2022-06-13

Uchwała LV/363/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych

2022-06-13

Uchwała LV/361/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym4 Działoszyn w gminie Działoszyn

2022-06-13

Uchwała Nr LV/361/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym 4 Działoszyn w gminie Działosz

2022-06-13

Uchwała LV/360/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym 4 Miast

2022-06-13

Uchwała LV/359/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr 25 obręb Zalesiaki

2022-06-13

Uchwała LV/358/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 5495 w Trębaczewie będącej własnością Miasta i Gminy D

2022-06-13

Uchwała Nr LV/357/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych

2022-06-13

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG w Działoszynie
Data utworzenia:2022-06-13
Data publikacji:2022-06-13
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Owczarek
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:1038