Sesja LX 21 października 2022 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA O LX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE

Informujemy, iż  dniu 21 październik 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LX Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LX sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przyjęcie informacji o stanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Działoszyn,
  w tym o przeprowadzonych remontach bieżących. Spotkanie z przedstawicielami zarządców dróg.

 7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za I półrocze 2022 r.

 8. Przyjęcie informacji na temat działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie za I półrocze 2022 r.

 9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście i Gminie Działoszyn w roku szkolnym 2021/2022.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Działoszyn porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi krajowej nr 42
  w miejscowości Działoszyn.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta o Gminy Działoszyn do Klastra Energii.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Raciszyn.
 19. Zapytania i wolne wnioski.

 20. Sprawy różne.

 21. Zakończenie obrad LX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LX/397/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi krajowej nr 42 w miejscowości

2022-11-03

Uchwała NR LX/399/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2022-11-03

Uchwała Nr LX/393/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

2022-10-27

Uchwała Nr LX/394/22 Rady Miejskiej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031

2022-10-27

Uchwała Nr LX/395/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Działoszyn

2022-10-27

Uchwała Nr LX/396/22 Rady Miejskiej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Działoszyn porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu

2022-10-27

Uchwała NR LX/398/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2022-10-27

Uchwała Nr LX/400/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 2 października 202 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Miasta i Gminy Działoszyn do Klastra Energii

2022-10-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2022-10-27
Data publikacji:2022-10-27
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Owczarek
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:666