Sesja LXI 21 listopada 2022 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LXI sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

 7. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

 8. Przyjęcie informacji o działalności i stanie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz prowadzonych zadaniach inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2023 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiące podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2023 roku,

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
  w Działoszynie.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Trębaczewie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

  Podjęcie uchwały uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniając przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/20 Rady Miejskiej
  w Działoszynie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji polegającej za zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi prowadzącej od miejscowości Gligi do miejscowości Bugaj zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Działoszynie nr XLVIII/308/21 z dnia 26 listopada 2021 r.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Raciszyn.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr 467 obręb 2 Działoszyn (obszar wiejski).

 25. Zapytania i wolne wnioski.

 26. Sprawy różne.

 27. Zakończenie obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LXI/416/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej nr 467 obręb 2 Działoszyn (obszar wiejski)

2022-11-28

Uchwała Nr LXI/415/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Działoszyn

2022-11-28

Uchwała Nr LXI/414/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie kreślenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opie

2022-11-28

Uchwała Nr LXI/413/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Raciszyn

2022-11-28

Uchwała Nr LXI/412/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie miany uchwały Nr XXV/158/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji polegającej za zaprojektowaniu i wybud

2022-11-28

Uchwała Nr LXI/411/2022 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniając przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

2022-11-28

Uchwała Nr LXI/410/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Trębaczewie

2022-11-28

Uchwała Nr LXI/409/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie

2022-11-28

Uchwała Nr LXI_408_22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 202 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie

2022-11-28

Uchwała Nr LXI_407_22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący

2022-11-28

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2022-11-28
Data publikacji:2022-11-28
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:1344