Sesja LXIII 28 grudnia 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie 28 grudnia 2022 r.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033:
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/301/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Działoszyn),
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Działoszyn na lata 2022-2033.
7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.:
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/303/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok),
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/302/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn),
• odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Działoszynie w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.,
• dyskusja nad projektem budżetu,
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/20 Rady Miejskiej
w Działoszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
w Działoszynie.
11. Podjęcie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2023 r.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Porządek po zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033:
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/301/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Działoszyn),
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Działoszyn na lata 2022-2033.
7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.:
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/303/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok),
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/302/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn),
• odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Działoszynie w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.,
• dyskusja nad projektem budżetu,
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/20 Rady Miejskiej
w Działoszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
w Działoszynie.
11. Podjęcie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2033.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXI/403/22 Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta
i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LXIII/421/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn.

2023-03-20

Uchwała Nr LXIII/419/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033

2023-01-02

Uchwała Nr LXIII/420/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.

2023-01-02

Uchwała Nr LXIII/421/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Trębaczew

2022-12-30

Uchwała Nr LXIII/422/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 23.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyn

2023-01-02

Uchwała Nr LXIII/423/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Działoszynie

2023-01-02

Uchwałą Nr LXIII/424/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2023 r.

2023-01-02

Uchwała Nr LXIII/425/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

2023-01-02

Uchwała Nr LXIII/426/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2023

2023-01-02

Uchwała Nr LXIII/427/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LXI/43/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z 21.11.2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy MiG Działoszyn z organizacjami pozarządowymi

2023-01-02

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2022-12-29
Data publikacji:2022-12-29
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:437