Sesja LXIV z 18 stycznia 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE Z DNIA 18 STYCZNIA 2023 R.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LXIV sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
  i Gminy Działoszyn.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 689 położonej obręb 2 Miasta Działoszyn.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany,w gminie Działoszyn.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych
  w obrębie geodezyjnym Raciszyn.

 13. Zapytania i wolne wnioski.

 14. Sprawy różne.

 15. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LXIV/432/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 689 położonej obręb 2 Miasta Działoszyn

2023-03-20

Uchwała Nr LXIV/433/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany, w gminie Działoszyn.

2023-03-20

Uchwała Nr LXIV/429/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033

2023-01-25

Uchwała Nr LXIV/323/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 689 położonej obręb 2 Miasta Działosz

2023-01-25

Uchwała Nr LXIV/434/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Raciszyn

2023-01-24

Uchwała Nr LXIV/431/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn

2023-01-24

Uchwała Nr LXIV/430/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkol

2023-01-24

Uchwała Nr LXIV/428/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

2023-01-24

Uchwała Nr LXIV/433/23 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kiedosy Szczepany,w gminie Działoszyn

2023-01-19

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-01-19
Data publikacji:2023-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:667