Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17.07.2024r.

17 lipca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17.07.2024r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 15.07.2024r.

15 lipca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 15.07.2024r.

Uchwała Nr III/23/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn wotum zaufania

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Uchwała Nr III/23/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn wotum zaufania

Uchwała Nr III/24/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2023 r.

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Uchwała Nr III/24/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Działoszyn za 2023 r.

Uchwała Nr III/25/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Uchwała Nr III/25/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Pana Rafała Draba z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.

Uchwała Nr III/26/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie na II półrocze 2024 r.

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Uchwała Nr III/26/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie na II półrocze 2024 r.

Uchwała Nr III/27/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Uchwała Nr III/27/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok

Uchwała Nr III/28/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Uchwała Nr III/28/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034

Uchwała Nr III/29/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku, a także ma

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Uchwała Nr III/29/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku, a także ma

Uchwała Nr III/30/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Mieście i Gminie Działoszyn na rok 2024

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Uchwała Nr III/30/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Mieście i Gminie Działoszyn na rok 2024