Sesja LIX 29 wrzesień 2022 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, iż dniu 29 września 2022  r. (czwartek) o godz. 7:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LIX Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LIX  sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z  LVIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o świadczeniach usług medycznych i funkcjonowaniu opieki zdrowotnej NZOZ „Zdowie” s.c. w Działoszynie w roku 2021 r.
 7. Przyjęcie informacji o świadczeniach usług medycznych i funkcjonowaniu opieki zdrowotnej lekarza rodzinnego w Trębaczewie w roku 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn
  na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach
  i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Działoszyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 35 i 37 położonych
  w obrębie geodezyjnym 1 Działoszyn w gminie Działoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 3 Miasta Działoszyn.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LIX/392/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 3 Miasta Działoszyn

2022-10-06

Uchwałą Nr LIX/391/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 35 i 37 położonych w obrębie geodezyjnym 1 Działo

2022-10-06

Uchwała Nr LIX/390/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z

2022-10-06

Uchwała Nr LIX/389/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn

2022-10-06

Uchwała Nr LIX/388/22 Rady Miejskiejw Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych za

2022-10-06

Uchwała Nr LIX/387/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2022-2031

2022-10-06

Uchwała Nr LIX/386/22 Rady Miejskiej w Działosznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2022 rok

2022-10-06

Uchwała Nr LIX/392/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 3 Miasta Działoszyn

2022-09-30

Uchawała NR LIX/391/22 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 września 2022 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 35 i 37 położonych w obrębie geodezyjnym 1 Działoszyn w gminie Dział

2022-09-30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMIG
Data utworzenia:2022-09-30
Data publikacji:2022-09-30
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Owczarek
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:703