Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie podjętych na LVI sesji w dniu 24 czerwca 2022 r.

2022-06-28

Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

2023-05-25

Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 4 maja 20203 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza MiG Działoszyn z dnia 25.04.2023 r. w sprawie zarządzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych

2023-05-22

Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organu jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

2023-05-22

Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 19.05.2023r. w sprawie powołania Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszynie

2023-05-19

Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 18.05.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2023-05-18

Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17.05.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Miasta i Gminy Działoszyn oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

2023-05-18

Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie powołania stałej komisji do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynik. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2023-05-18

Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 12.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

2023-05-18

Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 08.05.2023 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Działoszynie podjętych na LXVII Sesji w dniu 8 maja 2023 r.

2023-05-10

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:admin
Data utworzenia:2022-01-03
Data publikacji:2022-01-03
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1534