Jesteś tutaj: Start / Burmistrz

Burmistrz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od  6 grudnia 2010 roku Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn jest Rafał Drab. Burmistrz jest organem wykonawczym. Do zadań Burmistrza należy wykonywanie uchwał Rady Miejskiej oraz:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także zarządzeń,
 3. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 4. wykonywanie i ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i RIO,
 5. przedkładanie na sesjach Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał,
 6. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 7. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 8. uczestnictwo w pracach związków i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w tym także uprawnień wynikających ze statutu gminy,
 10. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,
 11. prowadzenie polityki kadrowej,
 12. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
 13. załatwianie wniosków i interwencji posłów i senatorów oraz interpelacji radnych oraz wniosków komisji Rady Miejskiej,
 14. wykonywanie zadań szefa OC oraz organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

Skargi i wnioski:

Burmistrz Miasta i Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 9.00 do 12.00, a w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od 13:00 do 16:00. Przyjęcia w innym terminie możliwe tylko poprzez wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem (43) 84 13 177 (sekretariat).

Burmistrz kieruje pracą urzędu przy pomocy Sekretarza MiG, Skarbnika MiG, Naczelników Wydziałów,  samodzielnych stanowisk pracy.

 

SKARBNIK MIASTA I GMINY

KATARZYNA KOWALSKA

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
parter, pokój 104
tel. (43) 84 37 453
 

  SEKRETARZ MIASTA I GMINY

MARTA GNIECIOSZEK

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
I piętro, pokój 204
tel. (43) 84 37 452

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG Działoszyn
Data utworzenia:2022-01-02
Data publikacji:2022-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1494