Sesja LXXXX 1 marca 2024 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, iż w dniu 1 marca 2024 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s 105) odbędzie się LXXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXX sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX sesji Rady Miejskiej
  w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Niżankowicach za 2023 r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury
  w Działoszynie za 2023 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie za 2023 r.
 9. Przyjęcie informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023 rok.
 10. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
  Miasta i Gminy Działoszyn za 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn
  na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2024 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w Działoszynie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Raciszyn.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Działoszynie za 2023 rok.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad LXXX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LXXX/558/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok

2024-03-08

Uchwała Nr LXXX/559/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034

2024-03-08

Uchwała Nr LXXX/560/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

2024-03-08

Uchwała Nr LXXX/561/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nau

2024-03-08

Uchwała Nr LXXX/562/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w Działoszynie

2024-03-08

Uchwała Nr LXXX/563/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

2024-03-08

Uchwała Nr LXXX/564/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Raciszyn

2024-03-08

Uchwała Nr LXXX/565/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Działoszynie za 2023 rok

2024-03-08

Uchwała Nr LXXX/566/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto i Gminę Działoszyn wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Centrum sp. z o. o. w postaci prawa w

2024-03-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2024-02-23
Data publikacji:2024-02-23
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:238