Sesja LXXXI 25 marca 2024 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu targowiska gminnego w Działoszynie wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn
  na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi na Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  w Działoszynie oraz na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony
  w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad LXXXI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Uchwała Nr LXXXI/567/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok

2024-03-28

Uchwała Nr LXXXI/568/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 marca 2024 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2024-2034.

2024-03-28

Uchwała Nr LXXXI/569/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Działoszyn na 2024 rok".

2024-03-28

Uchwała Nr LXXXI/570/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie rozpoznania rozpatrzenia skargi na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie oraz na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn.

2024-03-28

Uchwała Nr LXXXI/571/24 Rady Miejskiej W Działoszynie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opieku

2024-03-28

Uchwała Nr LXXXI/572/24 Rady Miejskiej W Działoszynie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 dla Miasta i Gminy Działoszyn.

2024-03-28

Uchwała Nr LXXXI/573/24 Rady Miejskiej W Działoszynie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będących własnością miasta i gminy Działoszyn.

2024-03-28

Uchwała Nr LXXXI/574/24 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będących własnością miasta i gminy Działoszyn.

2024-03-28

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2024-03-18
Data publikacji:2024-03-18
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:219