Jesteś tutaj: Start / Organizacja urzędu

Organizacja urzędu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn – mgr Rafał Drab

Sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn – mgr Marta Gniecioszek

Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyn – mgr Katarzyna Kowalska

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień – mgr Marta Józefiak

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych – mgr inż. Sławomir Szymala

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - dr Magdalena Kuszmider

 

Podział komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn:

 

 1. WYDZIAŁ OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH (OSO):

  1. Naczelnik Wydziału – Główny Specjalista – mgr Marta Gniecioszek

  2. Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej – mgr Justyna Owczarek

  3. Podinspektor ds. obsługi sekretariatu Urzędu i obsługi interesantów – mgr Marta Józefiak

  4. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu i obsługi interesantów – Sylwia Marczak

  5. Inspektor ds. kadr, szkoleń i rozliczeń płacowych – mgr inż. Ewa Derek

  6. Inspektor ds. kadr, szkoleń i rozliczeń płacowych – mgr Jolanta Strugacz

  7. Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej – mgr inż. Magdalena Mostowska

  8. Archiwista – Tomasz Tkaczyński

  9. Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych – mgr Dominika Chałaczkiewicz

    

 2. WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH (IZP.GPOŚ):

  1. Naczelnik Wydziału – Inspektor ds. inwestycji i rozliczeń – mgr inż. Janusz Pamuła

  2. Inspektor ds. planowania przestrzennego – mgr inż. Agnieszka Leszczyk

  3. Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – mgr Karolina Kowalska

  4. Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – mgr Barbara Jagielska

  5. Główny Specjalista ds. inwestycji i rozliczeń – inż. Zbigniew Góra

  6. Inspektor ds. inwestycji i rozliczeń – mgr inż. Piotr Skorupiński

  7. Inspektor ds. zamówień publicznych – mgr inż. Karol Nowak

  8. Podinspektor ds. zamówień publicznych – mgr Łukasz Leszczyk

  9. Inspektor ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody – Marcin Graczykowski

  10. Podinspektor ds. mienia komunalnego, spraw rolnych i geodezyjnych - mgr inż. Monika Ryszczyk

  11. Inspektor ds. gospodarki komunalnej – inż. Mariusz Szelągiewicz

    

 3. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (FNB):

  1. Naczelnik Wydziału – stanowisko ds. księgowości budżetowej, windykacji, egzekucji – mgr Ewa Rus

  2. Podinspektor ds. księgowości budżetowej – mgr Katarzyna Markuszewska

  3. Podinspektor ds. obsługi kasy urzędu, windykacji i egzekucji – mgr Agnieszka Świtała

  4. Inspektor ds. księgowości budżetowej, windykacji, egzekucji – mgr Agnieszka Mordarska-Cieśla

  5. Stanowisko ds. księgowości budżetowej, windykacji, egzekucji – mgr Marta Białek

  6. Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – mgr Ewa Łakoma

  7. Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – mgr Agnieszka Maciejewska

  8. Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – mgr Katarzyna Niepsuj

  9. Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat – mgr Aneta Malatyńska

  10. Podinspektor ds. księgowości podatkowej – mgr Iwona Mordal

  11. Stanowisko ds. księgowości podatkowej – mgr Ewelina Bardzińska

  12. Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi – mgr Ewa Pilarska-Starzyk

  13. Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi – mgr Amelia Leszczyk

 4. WYDZIAŁ OŚWIATY I OBSŁUGI WSPÓLNEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (EO):

  1. Naczelnik Wydziału – Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych wydziału – mgr Monika Jabłońska

  2. Główny Księgowy wydziału - mgr Karolina Zając-Środa

  3. p. o. Głównego Księgowego wydziału / Inspektor ds. rozliczeń płacowo-księgowych – mgr Paulina Nawara

  4. Podinspektor ds. rozliczeń płacowo-księgowych  – Lidia Janus

  5. Podinspektor ds. finansowych wydziału – mgr Katarzyna Cieśla

  6. Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych wydziału – mgr Joanna Chwal

    

 5. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I REMONTOWO-BUDOWLANYCH (UKRB):

  1. Naczelnik Wydziału- inspektor ds. pracowniczych, magazynowych, porządkowych – mgr Marzena Krysiak

  2. Z-ca naczelnika Wydziału – Podinspektor ds. pracowniczych, porządkowych i nadzoru robót – Przemysław Jagielski

  3. Stanowisko ds. pracowniczych, magazynowych, porządkowych – mgr Dariusz Szewczyk

  4. Inspektor ds. transportowych, zamówień materiałów oraz rozliczeń wykonanych prac – mgr Aneta Kubicka

  5. Stanowisko ds. obsługi schroniska dla bezdomnych zwierząt – Renata Kucharczyk

  6. Podinspektor ds. obsługi PSZOK - Robert Wiskulski

  7. Inspektor ds. infrastruktury drogowej – mgr Łukasz Kałwak

    

 6. URZĄD STANU CYWILNEGO (USC):

  1. Kierownik USC - mgr Marta Patocka

  2. Z-ca Kierownika USC – mgr Marta Gniecioszek

  3. Podinspektor ds. ewidencji ludności – mgr Adam Łakomy

  4. Podinspektor ds. dowodów osobistych – mgr Agata Tasarz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
Data utworzenia:2023-06-12
Data publikacji:2023-06-12
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Strugacz
Osoba wprowadzająca dokument:Jolanta Strugacz
Liczba odwiedzin:1318