Sesja LXXII 5 września 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu targowiska gminnego w Działoszynie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Mieście i Gminie Działoszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bobrowniki.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Proponowany porządek obrad po wprowadzonych zmianach:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu targowiska gminnego w Działoszynie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Mieście i Gminie Działoszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Działoszyn.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bobrowniki.
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki oznaczonej nr 1630/4 i 1632/2 położonej w obrębie Zalesiaki;
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie uchylającej uchwałę w sprawie zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1630/4 o powierzchni 1,6002 ha położonej w Zalesiakach.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2023-10-02
Data publikacji:2023-10-02
Osoba sporządzająca dokument:UMiG
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:286