Informacja o LXIII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2022

Informujemy, iż  dniu  28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXIII Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033:
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/301/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Działoszyn),
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Działoszyn na lata 2022-2033.
7. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.:
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/303/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok),
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
(Uchwała Nr IV/302/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn),
• odczytanie opinii Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Działoszynie w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.,
• dyskusja nad projektem budżetu,
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/20 Rady Miejskiej
w Działoszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działoszyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
w Działoszynie.
11. Podjęcie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Działoszynie oraz zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Działoszynie w I półroczu 2023 r.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMiG
Data utworzenia:2022-12-22
Data publikacji:2022-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:UMIG
Liczba odwiedzin:127