Informacja o LXXI Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2023

Informujemy, iż w dniu 8 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie się LXXI Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie,

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady Miejskiej.

 4. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej oraz protokołu z LXX Sesji Rady Miejskiej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
  o kandydatach na ławników.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowy w Mieście i Gminie Działoszyn.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów oraz opłat dodatkowych w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto i Gminę Działoszyn.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr ewid. 115 i 116 w Działoszynie, będącej własnością Miasta i Gminy Działoszyn.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 155/5 i 157/1 położonych w obrębie 2 Działoszyn (obszar miejski).

 14. Zakończenie obrad LXXI sesji Rady Miejskiej w Działoszynie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Rada Miejska
Data utworzenia:2023-08-04
Data publikacji:2023-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Rada Miejska
Osoba wprowadzająca dokument:Justyna Owczarek
Liczba odwiedzin:117