Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 18.05.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

18 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 18.05.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17.05.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Miasta i Gminy Działoszyn oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

18 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17.05.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Miasta i Gminy Działoszyn oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie powołania stałej komisji do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynik. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

18 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie powołania stałej komisji do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynik. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 12.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

18 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 12.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok

Plan postępowań 2023 - IV aktualizacja

17 maja 2023
Czytaj więcej o: Plan postępowań 2023 - IV aktualizacja

Informacja o LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Informujemy, iż dniu 19 maja 2023 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn (s.105) odbędzie LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Działoszynie

17 maja 2023
Czytaj więcej o: Informacja o LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie

Interpelacje zgłoszone na LXVII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie w dniu 8 maja 2023 r.

16 maja 2023
Czytaj więcej o: Interpelacje zgłoszone na LXVII Sesji Rady Miejskiej w Działoszynie w dniu 8 maja 2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn opodjęciu zawieszonego w dniu 23.02.2023 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej instalacji technologicznej – przemiałowni mączki kamienia wapiennego w WKG w Raciszynie, gmina Działoszyn

12 maja 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

Uchwała Nr LXVII/466/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.

12 maja 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LXVII/466/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na 2023 rok.

Uchwała Nr LXVII/467/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.

12 maja 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Nr LXVII/467/23 Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyn na lata 2023-2033.